บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด

Education Services

สำนักงาน       : อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 8

                            เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต

                       แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

                            กรุงเทพมหานคร 10330

                            โทรศัพท์  02-652-0806, 081-958-0085  

                            ทรสาร  02-652-0807

คลังสินค้า      : เลขที่ 794 ถนนพระราม 3

                 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

                           กรุงเทพมหานคร 10120

                           โทรศัพท์  02-294-2239  

                           โทรสาร 02-294-2240

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand