โครงการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษาตอนต้น

(รหัสหลักสูตร 628041001)

โครงการพัฒนาครูประจำการระดับชั้นอนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) (กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)

(รหัสหลักสูตร 611041006)

ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ: การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิก สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ

(รหัสหลักสูตร 612121025)

NEW!!

สนใจประกอบธุรกิจ

หนังสือ

"บินข้ามผูภาภาษาอังกฤษ ...

ไม่ยากอย่างที่คิด"

Facebook

pingusenglish.thailand

clubacademiathailand

Line

@pingusenglish

@clubacademia

Website

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand