September 3, 2019

     "การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เด็ก คือ ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่ หรือครูสามารถให้กับเด็กได้"

     จากคำพูดที่ว่า "ถ้าเด็กมีความมั่นใจ พวกเขาจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ ได้โดยไม่รู้สึกกลัว" นี่คือสิ่งที่สำคัญในทุกช่วงอายุ เพื่อชีวิตที่มีความสุข...

July 1, 2019

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #19

"ตุลาฮาเฮ...อิงลิชเฮฮา"

Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลายหลายในตอน Roman Empire และ South Pole Adventure พร้อมได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำ การทำง...

           

              คุณค่าของกีฬาต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการ “ทำคนให้เป็นคน” นั้นย่อมเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันโดยทั่วไป โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะส่งเสริมให้ลูกๆ สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและอาจจะหวังลึกๆ ถึงระดับโอลิมปิกเกมส์ หร...

January 30, 2019

คลับอะคาเดเมีย และสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย ขอเชิญครอบครัวน้องๆ อายุ 4-8 ปี ร่วมเข้าค่ายครอบครัว “Olympic Family Camp”  

วันที่        :    6-7 เมษายน 2562 (วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – วันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.)

ผู้เข้าร่วม  :    ครอบครัวน้อ...

January 25, 2019

Movers’ Intensive Camp

ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับ A1 สำหรับน้องๆ ป.3-ป.5 พร้อมสอบ และรับประกาศนียบัตรจาก Cambridge English สหราชอาณาจักร

Highlight

√ ฝึกภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ในระดับ A1 Movers

√ กิจกรรมสนุกสนานสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

...

May 4, 2018

1. ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนวิชาอื่นๆ ดีขึ้นด้วย
เมื่อเด็กได้เรียนรู้ภาษาใหม่ เด็กจะได้พัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นๆมีผลคะแนนดีขึ้น

2. ช่วยให้เด็กได้พัฒนาสมอง

เด็กได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความจำการอ่า...

May 4, 2018

1. ต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองนั้น ลูกไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติ

พ่อแม่ส่วนใหญ่คิดว่าถ้าตนเองพูดภาษาที่สองกับลูกแล้ว ลูกจะสามารถเรียนรู้ภาษาที่สองได้ โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะจริงในส่วนที่ลูกสามารถเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่พูดได้ แต่ลูกอาจจะไม่สามารถโต้ตอบโดยใช้ภาษาที...

การที่ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัดเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ ประการแรกเกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้าน ประการที่สองเกิดจากปัญหาของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง

                สำหรับสาเหตุประการแรกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้านนั้น ถ้าลูกอยู่ในบริบทของค...

July 18, 2017

     Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ในตอน Under the Sea อีกทั้งได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young...

     เด็กวัย 3 ปี เป็นวัยที่กำลังพัฒนาด้านภาษา แต่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เหมือนเด็กวัย 5 ปี แต่มีความกระตือรืนร้น และมีความสุขกับการสื่อสาร สามารถเล่าเรื่องสั้นๆ ได้ และสนทนาโต้ตอบด้วยประโยคสั้นประมาณ 3-6 คำ บางครั้งสามารถพูดเป็นประโยคยาวๆ ประมาณ 5-6 คำขึ้นไปได้อย่างถูกต...

Please reload

Recent Posts

January 25, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand