การที่ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัดเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ ประการแรกเกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้าน ประการที่สองเกิดจากปัญหาของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง

                สำหรับสาเหตุประการแรกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้านนั้น ถ้าลูกอยู่ในบริบทของค...

Please reload

Recent Posts

January 25, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand