คุณค่าของกีฬาต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการ “ทำคนให้เป็นคน” นั้นย่อมเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันโดยทั่วไป โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะส่งเสริมให้ลูกๆ สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและอาจจะหวังลึกๆ ถึงระดับโอลิมปิกเกมส์ หร...

Please reload

Recent Posts

January 25, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand