Search
  • Club Academia Co.,Ltd.

ร่วมสนันสนุนสื่อการเรียน ในโครงการของนักศึกษา ม.สวนดุสิต


Club Academia ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา โดยการร่วมสนับสนุนสื่อการเรียน และเครื่องเขียน ในโครงการวิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางกายและพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา2 views

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand