จัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาสาขาปฐมวัย


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับดับชั้นปี 3-4 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนำหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุมาเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อต่างๆ ในหลักสูตรอย่างสนุกสนาน ทุกคนได้มีโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษร่วมกัน นอกจากนี้กิจกรรมภายในค่ายเป็นกิจกรรมเพื่อแนะนำแนวทางการสอน และให้นักศึกษาร่วมกันวางแผนนำแนวทางการสอนที่ได้รับจากวิทยากรออกมาปฏิบัติจริงกับกลุ่มเพื่อน เพื่อให้นักศึกษาที่จะไปเป็นครูปฐมวัยในโรงเรียน นำไปประยุกต์และปรับใช้ในสถานการณ์การสอนของตนเองในอนาคต

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand