จัดสอบ Cambridge English: Young Learners ให้กับนักเรียนอายุ 7-12 ปี


ปิดเทอม มี.ค.-พ.ค. 62 ที่ผ่านมา Club Academia (Cambridge English authorised exam centres) และ Pingu’s English School ได้จัดการทดสอบ Cambridge English: Young Leaners (มี 3 ระดับ คือ Pre A1 Starters, A1 Movers และ A2 Flyers) ให้นักเรียนกว่า 300 คน การทดสอบนี้เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) สำหรับนักเรียนอายุ 7-12 ปี ตามมาตรฐานสากล CEFR เพื่อให้นักเรียนได้ทราบระดับภาษาอังกฤษ และพัฒนาการในด้านภาษาอังกฤษของตนเอง อีกทั้งนักเรียนบางส่วนได้นำผลการทดสอบนี้ไปใช้ในเป็นเกณฑ์ในการศึกษาต่อ

แบบทดสอบนี้ ได้รับการพัฒนาโดย Cambridge English Language Assessment มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินคุณวุฒิประเภทต่างๆ สำหรับนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป ในแต่ละปีมีผู้เข้าทดสอบกว่า 5 ล้านคน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสถานศึกษา บริษัท และองค์กรรัฐบาลทั่วโลกต่างเชื่อมั่น และให้การยอมรับแบบทดสอบ และคุณวุฒิของ Cambridge English Language Assessment ในการประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้ารับการทดสอบ Cambridge English: Young Leaners สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Club Acacemia โทร 081 958 0085

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square