จัดอบรมให้กับคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ. มหาสารคามแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับเกียรติจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับคณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นปี 3-4 จำนวน 65 คน ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ และปรับใช้ในสถานการณ์การสอนของตนเองในอนาคต

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081 958 0085

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square