จัดอบรมให้กับคณะนักศึกษา Asian College of Teachersแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับเกียรติจาก Asian College of Teachers ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการ International TEFL Certificate และ International School Experience Program in Thailand ในหัวข้อ How to Apply Multiple Intelligences in English Teaching for Kindergarten ให้กับคณะนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำ Theory of Multiple Intelligence ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ณ โรงแรม JL Bangkok เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081 958 0085

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square