นร. Pingu's English อยุธยา สอบ Cambridge English


Pingu’s English สาขาอยุธยา ได้จัดการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ระดับ Pre A1 Starters ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ให้กับนักเรียนจำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

Cambridge English: Young Learners คือ แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามแบบ Activity-Based สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี ตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) มี 3 ระดับ คือ Pre A1 Starters, A1 Movers และ A2 Flyers


แบบทดสอบนี้ ได้รับการพัฒนาโดย Cambridge English Language Assessment มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินคุณวุฒิประเภทต่างๆ สำหรับนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป ในแต่ละปีมีผู้เข้าทดสอบกว่า 5 ล้านคน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสถานศึกษา บริษัท และองค์กรรัฐบาลทั่วโลกต่างเชื่อมั่น และให้การยอมรับแบบทดสอบ และคุณวุฒิของ Cambridge English Language Assessment ในการประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ


สำหรับโรงเรียนที่สนใจจัดการทดสอบ Cambridge English: Young Learners ให้กับนักเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด โทร 081 958 0085

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square