ภูเก็ตจัดสอบ Cambridge English: Young Learners ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1


โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาภูเก็ต ได้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

Cambridge English: Young Learners คือ แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามแบบ Activity-Based สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี ตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) มี 3 ระดับ คือ Starters Movers และ Flyers

แบบทดสอบนี้ ได้รับการพัฒนาโดย Cambridge English Language Assessment มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินคุณวุฒิประเภทต่างๆ สำหรับนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป ในแต่ละปีมีผู้เข้าทดสอบกว่า 5 ล้านคน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสถานศึกษา บริษัท และองค์กรรัฐบาลทั่วโลกต่างเชื่อมั่น และให้การยอมรับแบบทดสอบ และคุณวุฒิของ Cambridge English Language Assessment ในการประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square