ร.ร.อนุบาลเทศบาลบ้านสร้าง เซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ


นายมาโนช หัทยามาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุในสถานศึกษา ระหว่าง ดร. นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด (Master Licensee of Pingu’s English, Thailand) และ ดร. ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอช อาร์ เอ็ม จำกัด (Licensee of Pingu’s English, Ayutthaya) กับ นางคุณปภา งามบุญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบ้านสร้างจะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square