ร่วมสนันสนุนสื่อการเรียน ในโครงการของนักศึกษา ม.สวนดุสิต


Club Academia ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา โดยการร่วมสนับสนุนสื่อการเรียน และเครื่องเขียน ในโครงการวิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางกายและพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาRecent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square