ศึกษาดูงาน Pingu’s English International Kindergarten สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาบริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด พาคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ ในประเทศไทย ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ “Pingu’s English International Kindergarten” ที่เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการบริหารจัดการในโรงเรียน

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก Linguaphone Group ประเทศอังกฤษ เจ้าของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu's English) ให้เป็นผู้บริหารจัดการการใช้ลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุในประเทศไทย (Master Licensee of Pingu's English Thailand) โดยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจ ทั้งการขายสิทธิ์การนำหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุไปใช้ในโรงเรียน (School Licensing Program) และการขายสิทธิ์การเปิด “โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ” (Pingu's English School) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081 958 0085

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square