สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด (ศูนย์สอบรับอนุญาต TH195) ร่วมกับ โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ เดอะไนน์เซ็นเตอร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ให้กับนักเรียน ซึ่งได้จัดสอบ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Pre A1 Starters, ระดับ A1 Movers และ ระดับ A2 Flyers ที่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ เดอะไนน์เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา


มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ในครั้งนี้กว่า 40 คน โดย บริษัทฯ และโรงเรียนฯ ได้เตรียมมาตรการป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี


สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้นักเรียนเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด (ศูนย์สอบรับอนุญาต TH195) Tel: 081 958 0085, Line: @clubacademia


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square