หลักสูตร ใหม่ Pingu’s English สำหรับ นร. ประถมโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ Pingu’s English Level 4 (Pre A1) พร้อมกันทุกสาขา เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถม ที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับลูก


Pingu’s English Level 4 (Pre A1) หลักสูตรมาตรฐานระดับ Gold Standard สำหรับเด็กประถม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล CEFR ระดับ Pre A1 สร้างเสริมความเข้าใจภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ “ภาษาเขียน” ที่ต่อยอดจาก “ภาษาพูด” อย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยการสอบ Cambridge English Young Learners (YLE Exam) ระดับ Starters และรับประกาศนียบัตรจาก Cambridge English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์


สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pingu's English ทุกสาขา หรือ Tel: 082 850 0085, Line: @pingusenglish

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square