เปิดรับสมัคร! ครูและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Pingu's English Homecoming


ขอเชิญครูและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Pingu's English Homecoming โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกอบรม (จำนวน 48 ชั่วโมง) และเข้าทำงานที่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาภูมิลำเนา


รายละเอียดโครงการ Pingu's English Homecoming


ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Pingu's English Homecoming https://forms.gle/dcNa9AGWhqKWzjb39

สอบถามเพิ่มเติม Tel: 081 958 0085 หรือ Line : clubacademiaRecent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square