เปิดแล้ว สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา !!!


สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา (Pingu’s English Lamlukka) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้บริหาร Pingu's English Thailand และคุณจารุวรรณ จารุธนรัตน์กุล ผู้บริหารสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาอยุธยา มาร่วมเปิดสาขาใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับคุณลมุน ปราชญ์มนตรี (ครูไก่) ผู้บริหารสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียน มาร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา


สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 3-10 ปี โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากลCommon European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูนเพนกวิน "พิงกุ" และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลักให้ "เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้" ด้วยกระบวนการสอนในลักษณะ "เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน" และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge English ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร


สำหรับสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาใหม่นี้ ตั้งอยู่หลังตลาดนานาเจริญ ลำลูกกาคลอง 2 ปทุมธานี ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 086 613 9697


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square