โครงการฝึกอบรมเยาวชนระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล “จูเนียร์ NBA นำเสนอโดย โฟร์โมสต์ (Forem


ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเยาวชนระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล

“จูเนียร์ NBA นำเสนอโดย โฟร์โมสต์ (Foremost)”

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเยาวชนระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล “จูเนียร์ NBA นำเสนอโดย

โฟร์โมสต์ (Foremost)”

ผู้สนับสนุนหลัก :โฟร์โมสต์ (Foremost)

ดำเนินงานโดย : บริษัท ชู้ตอิท จำกัด

ผู้สนับสนุน : Spalding และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้สนับสนุนการออกอากาศ : ทรู วิชั่นส์

ความเป็นมาและเหตุผล

จูเนียร์ NBA คือ โครงการฝึกอบรมการเล่นบาสเกตบอลในระดับเยาวชน และพัฒนาพื้นฐานการเล่นของเด็กๆ ทั้งชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-14 ปี และสำหรับผู้ฝึกสอน หรือผู้ที่คิดจะเป็นผู้ฝึกสอนในอนาคต ด้วยเทคนิคการเล่นบาสอบรมโดยวิทยากรระดับโลก เพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล ความมีน้ำใจนักกีฬา และทีมเวิร์ค อีกทั้งสร้างความสามัคคี และทำความรู้จักกันในกลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วม

โครงการจูเนียร์ NBA ได้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ ปีพุทธศักราช 2550 ติดต่อกันมา 10 ปีจนถึงปัจุบัน มี เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้ฝึกสอน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมากกว่า 80,000 คนโครงการจูเนียร์ NBA ในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2557 จนถึงปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่ 4 กระแสตอบรับจากเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้ฝึกสอน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมากกว่า 5,000 คน และคาดว่าจะขยายตัวและนำความสนุกสนานมากขึ้นเมื่อสามารถจัดขึ้นทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 5-14 ปี เข้าร่วมโครงการ Open Clinic ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การคัดเลือกนักกีฬา (Regional Selection Camp) ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จำนวน 64 คน (เยาวชนชาย 32 คนและหญิง 32 คน) จะได้เข้าค่ายฝึกอบรมระดับประเทศ (National Training Camp) เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเลือกเฟ้น เยาวชน 16 คนสุดท้าย (เยาวชนชาย 8 คน หญิง 8 คน) ที่ดีที่สุด เป็นตัวแทน ประเทศไทย เพื่อเข้าค่ายอบรมระดับนานาชาติและมีโอกาสได้แข่งขันกับ ทีมจูเนียร์ NBA ของประเทศต่างๆอาทิ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยทาง NBA จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด จุดเด่นของโครงการ จูเนียร์ NBA นอกจาก ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการอบรมทั้งระดับ เด็กๆ และ ผู้ฝึกสอน แล้วยังเป็นโครงการที่ต้องการให้เด็กๆ ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่สำคัญของพื้นฐานการเล่นบาสเกตบอล รวมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ร่วมโครงการในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักการเล่นกีฬาโดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ

 2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย มีน้ำใจนักกีฬา

 3. การรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและการรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 4. เป็นการพัฒนาการเล่นบาสเกตบอลขั้นพื้นฐานให้ถูกวิธีเพื่อประโยชน์กับผู้ฝึกสอนและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 5. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของรัฐบาล และช่วยลดปัญหาเด็กติดเกมและห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมในโครงการ

 1. โครงการอบรมการเล่นบาสเกตบอลทั่วไป (Open Clinic)

 2. ค่ายคัดเลือกนักกีฬา (Regional Selection Camp)

 3. ค่ายฝึกอบรมระดับประเทศ (National Training Camp)

 4. ประสบการณ์กับ NBA (NBA Experience Trip)

กำหนดการ

เป้าหมาย

 1. โครงการอบรมการเล่นบาสเกตบอลทั่วไป (Open Clinic) เยาวชนอายุระหว่าง 5 – 14 ปี ผู้ปกครอง และผู้ฝึกสอน จำนวน 1,200 คน แบ่งเป็น 3 รอบๆละ 400 คน

 2. ค่ายคัดเลือกนักกีฬา (Regional Selection Camp) เยาวชนอายุระหว่าง 10–14ปี จำนวน 1,000 คน คัดเลือกให้เหลือ 64 คน (ชาย 32 คนและ หญิง 32 คน เฉพาะเยาวชนที่เกิดปีพ.ศ. 2546, 2547, 2548 และ 2549 เท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือก) เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมระดับประเทศ (National Training Camp)

 3. ค่ายฝึกอบรมระดับประเทศ (National Training Camp) มาจากเยาวชนที่ถูกคัดเลือกจากค่ายคัดเลือกนักกีฬา (Selection Camp) คัดเลือกให้เหลือ 16 คน (ชาย 8 คน หญิง 8 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน) สำหรับทีมดารา จูเนียร์ NBA ประเทศไทยที่จะได้รับประสบการณ์กับ NBA

 4. ประสบการณ์กับ NBA (NBA Experience Trip) ทีมออลสตาร์ จูเนียร์ NBA ประกอบด้วยเยาวชน ชาย 8 คน หญิง 8 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน จะได้เดินทางไปยังเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อเข้าค่ายอบรมและแข่งขัน กับ ทีมจูเนียร์ NBA ของประเทศต่างๆอาทิฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย พร้อมเข้าชมการแข่งขัน NBA สด โดยทาง NBA จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. รับแบบฟอร์มใบลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ชู้ทอิทจำกัด โทร.02-950-1284 โทรสาร 02 – 580-1831 หรือ www.jrnba.asia https://www.facebook.com/ShootitMagazine สามารถ Download ใบลงทะเบียนได้ที่ www.shootitonline.com

 2. กรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครมาที่

 • อีเมล์ jrnba.thailand@gmail.com หรือ shootitonline@gmail.com

 • โทรศัพท์ 0 2950 4064-5 หรือ 061-386-6667 โทรสาร 02 – 580-1831

 • ไปรษณีย์ ตัวแทนจูเนียร์ NBA (บริษัท ชู้ตอิท จำกัด เลขที่ 132 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000)

 1. สมัครออนไลน์ เข้าเว็บไซด์ www.jrnba.asia กรอกข้อมูลรายละเอียดทุกขั้นตอน

 2. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ประสานงานได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ บริษัท ชู้ตอิท จำกัด (ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว)

โทร.02 - 9501284, โทรสาร 02 – 580-1831

ดร.เนตรทราย 061-386-6667

คุณจารุวัฒน์ 086-313-1303

คุณสมฤทัย 095-858-8735

Recent Posts
Archive
Follow Us
 • Facebook Basic Square