ทำไมลูกไม่พูดภาษาอังกฤษ


เด็กวัย 3 ปี เป็นวัยที่กำลังพัฒนาด้านภาษา แต่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เหมือนเด็กวัย 5 ปี แต่มีความกระตือรืนร้น และมีความสุขกับการสื่อสาร สามารถเล่าเรื่องสั้นๆ ได้ และสนทนาโต้ตอบด้วยประโยคสั้นประมาณ 3-6 คำ บางครั้งสามารถพูดเป็นประโยคยาวๆ ประมาณ 5-6 คำขึ้นไปได้อย่างถูกต้อง


เมื่อลูกเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ลูกยังไม่คุ้นเคยกับภาษาใหม่ จึงต้องการเวลาในการเรียนรู้ และฝึกการใช้ภาษาใหม่สักระยะหนึ่ง การที่ลูกจะตอบคำถามหรือพูดคุยกับคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษได้นั้น ลูกต้องใช้ความคิดในการเรียบเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยค เพื่อตอบให้ตรงคำถาม และถูกต้องตามสถานการณ์การใช้ภาษา แต่ถ้าลูกไม่ได้รับการฝึกการสื่อสารอย่างเพียงพอ ลูกจึงยังไม่สามารถตอบคำถาม หรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับคุณแม่ได้ทันที ลูกจึงตอบเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่ที่ลูกมีความมั่นใจมากกว่า


นอกจากเหตุผลทางต้น พัฒนาการทางภาษาตามวัยของลูกแล้ว อีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของลูก คือวิธีสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่ลูกเรียน ถ้าโรงเรียนใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษตามธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็กโดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ไม่เน้นการท่องจำคำศัพท์ ลูกจะได้รับการฝึกการพูดสื่อสารที่เป็นประโยค ซึ่งจะทำให้ลูกสามารถนำภาษาที่ได้รับการฝึกที่โรงเรียนมาใช้สื่อสารโต้ตอบกับคุณแม่ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม คุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมการสื่อสารของลูกได้ โดยเป็นตัวแบบให้แก่ลูก กล่าวคือ ถ้าคุณแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษ และลูกตอบเป็นภาษาไทย ให้คุณแม่มองตาลูกแล้วพูดทวนคำตอบของลูกเป็นภาษาอังกฤษด้วยสีหน้าท่าทางที่เป็นมิตร ให้คุณแม่ฝึกทำเช่นนี้ทุกครั้งที่ลูกตอบเป็นภาษาไทย และบางครั้งคุณแม่อาจขอให้ลูกฝึกพูดตามภาษาอังกฤษที่คุณแม่พูดเป็นตัวแบบได้อีกด้วย การฝึกเช่นนี้ช่วยให้ลูกสร้างความมั่นใจ และความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง


อาจารย์สุกัญญา กาญจนกิจ ผู้อำนวยการแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย

อดีตอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square