ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด จะทำให้พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดด้วยหรือไม่


การที่ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัดเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ ประการแรกเกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้าน ประการที่สองเกิดจากปัญหาของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง

สำหรับสาเหตุประการแรกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้านนั้น ถ้าลูกอยู่ในบริบทของครอบครัวขยาย มีสมาชิกหลายคนในบ้านประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา และพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งสมาชิกในบ้านพูดหลายภาษา เช่น พ่อแม่พูดภาษาไทย ปู่ย่าตายายพูดภาษาจีน พี่เลี้ยงพูดภาษาเพื่อนบ้าน อาจทำให้ลูกพูดไม่ชัดเนื่องจากลูกได้ยินผู้ใหญ่ใช้คำพูดไม่เหมือนกัน เช่น การออกเสียงคำต่างกัน สำเนียง ความเร็ว – ช้าในการพูด ลักษณะของประโยค รูปแบบไวยากรณ์ หรือการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน จึงทำให้ลูกที่กำลังพัฒนาด้านภาษา และเติบโตในสภาพแวดล้อมดังกล่าวยังไม่สามารถพูดชัดได้ ยังต้องการปรับตัวและใช้เวลาในการพัฒนาคำพูด และการออกเสียงให้ชัดเจนอีกระยะหนึ่ง

หากพ่อแม่สังเกตพบการพูดไม่ชัดของลูก พ่อแม่สามารถช่วยแก้ไขได้ด้วยการออกเสียงคำศัพท์หรือประโยคที่ชัดเจนเป็นตัวอย่าง โดยให้ลูกสังเกตปากของพ่อแม่เวลาออกเสียง และฝึกลูกให้พูดตามบ่อยๆ ถ้าลูกได้รับการแก้ไขในระยะแรกที่พ่อแม่พบปัญหาจะช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ในกรณีที่ลูกพูดไม่ชัดด้วยเหตุผลมาจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของลูก เนื่องจากลูกเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน บริบทของสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน และที่บ้านต่างกัน จึงไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อมโยงกัน

ส่วนสาเหตุประการที่สองที่เกิดจากปัญหาของอวัยวะในการออกเสียงนั้น โดยทั่วไปอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงของมนุษย์มีหลายส่วน ได้แก่ ปอด ลำคอ ปาก ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก เพดานอ่อน เพดานแข็ง ช่องสายเสียง คอหอย กล่องเสียง เส้นเสียง ลิ้นไก่ เป็นต้น อวัยวะเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงพูด มีอาการหดตัว ยืดตัว หรือสั่นไหวได้เวลาออกเสียง ถ้าอวัยวะบางส่วนที่ใช้ในการออกเสียงมีอาการผิดปกติ จะเป็นสาเหตุให้ลูกพูดไม่ชัด หรือเสียงแหลม เสียงห้าวได้ ซึ่งในกรณีนี้ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำการวินิจฉัยหาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างถูกวิธีต่อไป

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square