8 ข้อแนะนำพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกสองภาษา

May 4, 2018

1. ต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองนั้น ลูกไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติ

พ่อแม่ส่วนใหญ่คิดว่าถ้าตนเองพูดภาษาที่สองกับลูกแล้ว ลูกจะสามารถเรียนรู้ภาษาที่สองได้ โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะจริงในส่วนที่ลูกสามารถเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่พูดได้ แต่ลูกอาจจะไม่สามารถโต้ตอบโดยใช้ภาษาที่สองได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ กับลูก เช่น การเล่มเกมส์ การอ่านนิทานกับลูก ฯลฯ เพื่อช่วยในการกระตุ้นให้ลูกได้ใช้ภาษาที่สอง

 

2. อย่ากังวลถึงข้อผิดพลาด

หากลูกใช้ภาษาที่สองผิด พ่อแม่ไม่ควรที่จะแก้ไขโดยทันที เพราะจะเป็นการขัดจังหวะการเรียนรู้ภาษาที่สองของลูก อีกทั้งจะทำให้ลูกเสียกำลังใจในการใช้ภาษาที่สองนั้นด้วย

 

3. อย่าใส่ใจกับบางคนที่ไม่เห็นด้วย

อาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยในการเลี้ยงลูกสองภาษา พ่อแม่ต้องหนักแน่น และไม่ปล่อยให้คนเหล่านั้นมาทำให้เราเสียกำลังใจในการเลี้ยงลูกสองภาษา

 

4. สร้างโอกาส

พ่อแม่ควรสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่สองให้กับลูก อย่างน้อยเด็กควรจะได้ใช้เวลา 1/3 ในการใช้ภาษาที่สอง เพื่อที่จะเป็นเด็กสองภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

5. ไม่สายที่จะเริ่ม

อาจจะจริงที่การฝึกลูกสองภาษาตั้งแต่ลูกยังเล็กนั้นง่ายกว่าการฝึกลูกสองภาษาตอนลูกเริ่มโตแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้เลย ซึ่งมีหลากหลายวิธีให้พ่อแม่ได้ใช้ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ และได้เปิดประสบการณ์การใช้ภาษาที่สอง

 

6. ทีวีไม่สามารถสอนลูกได้

ทีวีอาจจะช่วยให้ลูกได้เข้าใจภาษาที่สองมากขึ้นแต่ทีวีไม่สามารถโต้ตอบกับลูกได้ ลูกต้องการมีปฎิสัมพันธ์ เช่น การโต้ตอบ การตอบสนองในรูปแบบต่างๆ 

 

7. ให้วางแผนระยะยาว

พ่อแม่ควรตัดสินใจร่วมกันว่าต้องการเลี้ยงลูกสองภาษาอย่างไร และวางแผนระยะยาวให้กับลูก ทั้งในด้านการเลี้ยงดูต่างๆ ตลอดจนการเลือกโรงเรียนให้กับลูก

 

8. ให้เวลา

พ่อแม่ควรให้เวลากับลูก เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ซึ่งจะช่วยให้ลูกเรียนรู้ภาษาที่สองได้เร็วขึ้น เช่น การพาลูกไปเที่ยวในสถานที่ที่ใช้ภาษาที่สอง

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

January 25, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand