8 ข้อแนะนำพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกสองภาษา


1. ต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองนั้น ลูกไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติ

พ่อแม่ส่วนใหญ่คิดว่าถ้าตนเองพูดภาษาที่สองกับลูกแล้ว ลูกจะสามารถเรียนรู้ภาษาที่สองได้ โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะจริงในส่วนที่ลูกสามารถเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่พูดได้ แต่ลูกอาจจะไม่สามารถโต้ตอบโดยใช้ภาษาที่สองได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ กับลูก เช่น การเล่มเกมส์ การอ่านนิทานกับลูก ฯลฯ เพื่อช่วยในการกระตุ้นให้ลูกได้ใช้ภาษาที่สอง

2. อย่ากังวลถึงข้อผิดพลาด

หากลูกใช้ภาษาที่สองผิด พ่อแม่ไม่ควรที่จะแก้ไขโดยทันที เพราะจะเป็นการขัดจังหวะการเรียนรู้ภาษาที่สองของลูก อีกทั้งจะทำให้ลูกเสียกำลังใจในการใช้ภาษาที่สองนั้นด้วย

3. อย่าใส่ใจกับบางคนที่ไม่เห็นด้วย

อาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยในการเลี้ยงลูกสองภาษา พ่อแม่ต้องหนักแน่น และไม่ปล่อยให้คนเหล่านั้นมาทำให้เราเสียกำลังใจในการเลี้ยงลูกสองภาษา

4. สร้างโอกาส

พ่อแม่ควรสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่สองให้กับลูก อย่างน้อยเด็กควรจะได้ใช้เวลา 1/3 ในการใช้ภาษาที่สอง เพื่อที่จะเป็นเด็กสองภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

5. ไม่สายที่จะเริ่ม

อาจจะจริงที่การฝึกลูกสองภาษาตั้งแต่ลูกยังเล็กนั้นง่ายกว่าการฝึกลูกสองภาษาตอนลูกเริ่มโตแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้เลย ซึ่งมีหลากหลายวิธีให้พ่อแม่ได้ใช้ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ และได้เปิดประสบการณ์การใช้ภาษาที่สอง

6. ทีวีไม่สามารถสอนลูกได้

ทีวีอาจจะช่วยให้ลูกได้เข้าใจภาษาที่สองมากขึ้นแต่ทีวีไม่สามารถโต้ตอบกับลูกได้ ลูกต้องการมีปฎิสัมพันธ์ เช่น การโต้ตอบ การตอบสนองในรูปแบบต่างๆ

7. ให้วางแผนระยะยาว

พ่อแม่ควรตัดสินใจร่วมกันว่าต้องการเลี้ยงลูกสองภาษาอย่างไร และวางแผนระยะยาวให้กับลูก ทั้งในด้านการเลี้ยงดูต่างๆ ตลอดจนการเลือกโรงเรียนให้กับลูก

8. ให้เวลา

พ่อแม่ควรให้เวลากับลูก เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ซึ่งจะช่วยให้ลูกเรียนรู้ภาษาที่สองได้เร็วขึ้น เช่น การพาลูกไปเที่ยวในสถานที่ที่ใช้ภาษาที่สอง

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square