Movers’ Intensive Camp


Movers’ Intensive Camp

ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับ A1 สำหรับน้องๆ ป.3-ป.5 พร้อมสอบ และรับประกาศนียบัตรจาก Cambridge English สหราชอาณาจักร

Highlight

√ ฝึกภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ในระดับ A1 Movers

√ กิจกรรมสนุกสนานสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

√ ทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ระดับ A1 Movers และรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

รายละเอียด

วันที่ : 22-26 เมษายน 2562 (22-25 เมษายน เวลา 9.00-16.00 น. เป็นการเตรียมตัวสอบ Cambridge English ระดับ CEFR A1 Movers และ 26 เมษายน เวลา 9.00-12.00 น. เป็นการทดสอบภาษา

อังกฤษ Cambridge English ระดับ CEFR A1 Movers)

ผู้เข้าร่วม : นักเรียน ป.3-ป.5 (รับจำนวน 40 คน)

สถานที่ : สมาคมธรรมศาสตร์ฯ (สาทร ซ.1)

ค่าสมัคร : 7,500 บาท (รวมค่าสอบ Cambridge English)

โปรโมชั่น : Early Bird สมัครภายใน 15 มีนาคม 2562 รับส่วนลด 20%

สอบถามเพิ่มเติม Tel: 082 850 0085 และ Line: @clubacademia

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square