การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็ก


"การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เด็ก คือ ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่ หรือครูสามารถให้กับเด็กได้"

จากคำพูดที่ว่า "ถ้าเด็กมีความมั่นใจ พวกเขาจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ ได้โดยไม่รู้สึกกลัว" นี่คือสิ่งที่สำคัญในทุกช่วงอายุ เพื่อชีวิตที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ

เด็กๆ จะรู้สึกมีความเชื่อมั่นในตนเองจากความเชื่อในความสามารถของพวกเขา ความเชื่อนี้มักเกิดขึ้นจากการบรรลุเป้าหมาย และการประสบความสำเร็จ ในช่วงแรกของการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ เด็กๆ ยังไม่มีโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การขาดความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กๆ มักสังเกตุได้จากเด็กที่ขี้อาย หรือไม่อยากมีส่วนร่วมในสถานการณ์ใหม่ๆ พวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจ และวิตกกังวล เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ผิดไปจากปกติ เมื่อได้เริ่มเเรียนรู้ แล้ว เด็กๆ จะเริ่มมั่นใจ และกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่ยากขึ้นให้สำเร็จไปด้วยดี และมั่นใจมากขึ้น

10 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็ก

สิ่งที่ควรทำ

1. ปล่อยให้เด็กๆ ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ที่เหมาะกับวัยเอง

2. ให้เด็กๆ ได้เป็นผู้นำในการเล่นเกมส์ต่างๆ

3. ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบ้านที่เหมาะกับวัย

4. พ่อแม่มีส่วนช่วยให้เด็กค้นพบความสนใจและพรสวรรค์ของตนเอง

5. พูดชมเขาให้ผู้อื่นฟัง (วิธีนี้เด็กๆ จะรู้สึกเชื่อมากกว่าการชมพวกเขาโดยตรง) มอบหมายให้เขามีหน้าที่พิเศษ ให้เขารู้ว่ามีความสำคัญ จะช่วยให้เด็กๆ มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

สิ่งที่ไม่ควรทำ

1. ไม่ควรตัดสินหรือมองข้ามอารมณ์ความรู้สึกของเด็กๆ

2. ไม่ควรอารมณ์เสียหากพวกเขาทำเลือกทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม

3. ไม่ควรชื่นชมอย่างไม่จริงใจ ควรชื่นชมในความทัศนคติ ความพยายาม พัฒนาการทางความคิด

4. ไม่ควรทำให้ทุกอย่าง ยิ่งเด็กๆ ได้เอาชนะความท้าทายมากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะยิ่งมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเท่านั้น

5. ไม่ควรพูดเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆ การเปรียบเทียบจะทำให้พวกเขารู้สึกสงสัยในตัวเอง ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง

ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง โดยเมื่อเด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ตัวกรองด้านอารมณ์ของเขา (Krashen – Affective Filter Hypothesis) จะสูงขึ้น หมายความว่าความสามารถในการรับภาษาจะน้อยกว่าเด็กที่มีความวิตกกังวลน้อยกว่า อ้างอิงจากทฤษฎีของ Krashen ตัวแปรหลัก 2 ตัวแปร ที่จะช่วยในการเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็ก คือ แรงจูงใจและความเชื่อมั่นในตนเองใน ขณะที่ความวิตกกังวลและการขาดความเชื่อมั่นในตนเองจะต่อต้านการเรียนรู้ภาษา

ที่มา www.pingusenglish.com

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square