กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับโอกาสให้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ Jungle House Hotel เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 60 โดยนำหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุมาเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อต่างๆ ในหลักสูตรอย่างสนุกสนาน ทุกคนได้มีโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษร่วมกัน นอกจากนี้กิจกรรมภายในค่ายเป็นกิจกรรมเพื่อแนะนำแนวทางการสอน และให้นักศึกษาร่วมกันวางแผนนำแนวทางการสอนที่ได้รับจากวิทยากรออกมาปฏิบัติจริงกับกลุ่มเพื่อน เพื่อให้นักศึกษาที่จะไปเป็นครูปฐมวัยในโรงเรียน นำไปประยุกต์และปรับใช้ในสถานการณ์การสอนของตนเองในอนาคต

บริษัทฯ ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับการทํากิจกกรม และให้ผลตอบ รับเป็นอย่างดีอีกทั้งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square