จัดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Cambridge English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ให้เป็นศูนย์สอบ Cambridge English Authorised Exam Centre ระดับ Young Learners ซึ่งการสอบ Cambridge English: Young Learners เป็นการวัดระดับความทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งการสอบนี้ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดสอบ Cambridge English: Young Learners ในระดับ Starters, Movers และ Flyers ให้กับนักเรียนจำนวน 40 คน ที่สมาคมธรรมศาสตร์ฯ กทม. ซึ่งการสอบในครั้งนี้จะช่วยทำให้นักเรียนได้ทราบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองยิ่งขึ้นไปในอนาคต

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square