โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุสาขาอุดรธานี รับรางวัลโรงเรียน (นอกระบบ) ที่มีระบบการประกันคุณภาพในระดับดีมาก


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ อุดรธานี ซึ่งมีนางกมลพร จารุไชยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน โดยโรงเรียนฯ ได้รับโล่และเ

กียรติบัตรโรงเรียน (นอกระบบ) ที่มีระบบการประกันคุณภาพในระดับดีมาก จากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square