top of page

News
&
Clip Video

แหลมทอง.jpg

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ ได้รับเลือกเป็น Cambridge English Preparation Centre

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี ได้รับการแต่งตั้งจาก Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ให้เป็นศูนย์เตรียมสอบภาษาอังกฤษเคมบริดจ์อิงลิช หรือ Cambridge English Preparation Center เป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการแต่งตั้ง

bottom of page