โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ ได้รับเลือกเป็น Cambridge English Preparation Centre

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี ได้รับการแต่งตั้งจาก Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ให้เป็นศูนย์เตรียมสอบภาษาอังกฤษเคมบริดจ์อิงลิช หรือ Cambridge English Preparation Center เป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการแต่งตั้ง

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand