บริการของบริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด
สำหรับผู้สนใจประกอบธุรกิจและติวเตอร์อิสระ

Pingu’s English Franchise

แฟรนไชส์การศึกษาจาก UK
โรงเรียนภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับเด็ก 3-9 ปี

Pingu’s English Tutor Online

ติวเตอร์อิสระสอนภาษาอังกฤษออนไลน์
สำหรับสำหรับเด็ก 3-9 ปี