ปิดเทอมตุลาคมนี้ Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในตอน Amazon Rainforest เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล Cambridge English: Young Learners และรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
camp banner.jpg
  • Magical Explorer Flashlight

       (ไฟฉายนักสำรวจน้อย)

  • Handmade Mystery Soap

       (สบู่ทำมือ)

  • Ring-tailed Coati Keychain

       (พวงกุญแจหางโคอาติ)

กิจกรรมพิเศษ

Artboard 2.png
รอบที่ 1

วันที่          3-6 ตุลาคม 2565

เวลา          9:30-15:30 น.

สถานที่     สมาคมธรรมศาสตร์ สาทร

รอบที่ 2

วันที่          25-28 ตุลาคม 2565

เวลา          9:30-15:30 น.

สถานที่     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 ค่าสมัคร 5,950- 

 โปรโมชั่น >>

เมื่อสมัครภายใน 15 ส.ค. 65 

สมัคร 1 คน ลด 5%

สมัคร 2 คน ลด 10%

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

Phone Icon

081 958 0085

094 269 2892

line-at-logo-1024x486.jpg

@pingusenglish

google form.png